Dorpsraad Nes a/d Amstel ontvangt wethouder Floor Gordon

Tijdens de vergadering op 10 oktober jl. heeft de nieuwe Dorpsraad van Nes a/d Amstel kennisgemaakt met wethouder Floor Gordon (D66). Zij is binnen het College van Amstelveen onder andere verantwoordelijk voor participatie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Voorzitter Henk Boelrijk verwelkomde haar en gaf aan dat haar bezoek past in de goede samenwerking die de Dorpsraad heeft met het College, de Raad en het ambtelijk apparaat van Amstelveen.

De leden van de Dorpsraad hebben zich voorgesteld en een toelichting gegeven bij de taken die zij behartigen. De Dorpsraad heeft de prioriteiten voor de komende periode naar voren gebracht. Het opstellen van een dorps-en gebiedsvisie staat centraal. De Dorpsraad informeerde de wethouder ook over de ontwikkelingen rondom de ‘Zwarte Kat’, de noodzaak voor woningbouw in Nes, de urgentie voor de bouw van een nieuwe basisschool, de toewijzing van sociale huurwoningen en de overlast  van Schiphol. Deze onderwerpen staan centraal bij de ambities en inzet van de Dorpsraad om de leefbaarheid en kwaliteit van de Nesser  gemeenschap te bevorderen.

 

In haar reactie benadrukte Floor Gordon haar enthousiasme voor het initiatief om een dorpsvisie te ontwikkelen. Dit ook naar de volle publieke tribune met ongeveer 40 personen. ‘Het getuigd van kracht als jullie zelf formuleren hoe jullie de toekomst zien en dat kunnen inbrengen in het kader van de omgevingsvisie die Amstelveen nu aan het maken is.’

De wethouder benoemde ook het ‘Boer aan het Roer’-initiatief en de noodzaak om de Nesser gemeenschap toekomstbestendig te maken, met aandacht voor essentiële voorzieningen zoals scholen en een Dorpshuis. Ze prees het feit dat deze onderwerpen al op de agenda van de Dorpsraad staan. Over het terugdringen van geluidsoverlast Schiphol gaat er binnenkort een afwegingskader naar de gemeenteraad. De wens vanuit Nes voor een meetpunt is bekend is zal daarin ook worden meegenomen. Voor de Zwarte Kat gaf zij aan dat er in dit traject ‘lessen zijn geleerd’. De gemeente wacht de uitkomst van de ontheffingsprocedure die loopt bij de provincie Noord-Holland nu af.

De Dorpsraad kijkt met een goed gevoel terug op de ontmoeting. Wethouder Floor Gordon heeft haar betrokkenheid bij de Dorpsvisie en andere cruciale kwesties duidelijk gemaakt, en ze is vastbesloten om samen te werken met de Dorpsraad en de dorpsgemeenschap om onze doelen te bereiken.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*