De Dorpsraad

Over de Dorpsraad

De Dorpsraad Nes aan de Amstel is een gekozen, niet politiek, advies orgaan voor de gemeente Amstelveen. De Dorpsraad is op initiatief van de gemeente Amstelveen in 1979 opgericht. Doel is om de belangen van het gebied Nes aan de Amstel en haar inwoners te behartigen in de besluitvorming van de gemeente Amstelveen. Inwoners uit het gebied Nes aan de Amstel kunnen zich verkiesbaar stellen, de verkiezingen zijn 1 x per 4 jaar.

De Dorpsraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand in Dorpshuis “De Nesse”. Kleine zaken, zoals reparaties in de openbare ruimte en subsidie voor Nesser verenigingen of dorpsactiviteiten komen daarbij aan bod. Maar ook grote zaken als ruimtelijke projecten die in het gebied Nes aan de Amstel gerealiseerd gaan worden, behandelt de Dorpsraad. Regelmatig zijn ambtenaren van de gemeente Amstelveen aanwezig bij de vergaderingen van de Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor de buurtregisseur of vertegenwoordigers van andere bedrijven en organisaties waarmee Nessers te maken hebben, zoals woningbouwvereniging Eigen Haard of vervoerbedrijf Connexxion.

De agenda van de dorpsraadvergadering is terug te vinden op de website, samen met de notulen van de vorige vergadering en een actielijst die de Dorpsraad bijhoudt. De agenda verschijnt ook in een papieren informatiebulletin, vergezeld van een samenvatting van de notulen van de vorige vergadering. Alle inwoners van het gebied Nes aan de Amstel ontvangen op hun huis adres het informatiebulletin voorafgaand aan elke vergadering. Het informatiebulletin bevat ook nuttige mededelingen en informatie over activiteiten die plaatsvinden in het gebied Nes aan de Amstel.

Wie vertegenwoordigt u?

Herman Ruhe

Voorzitter

Hermann Ruhe. Geboren en getogen in Nes aan de Amstel. Geboren in 1966, getrouwd, 3 kinderen en eigenaar van een hortensiakwekerij in Nes aan de Amstel. 

Belangrijkste aandachtspunt: de leefbaarheid waarborgen. De school, verenigingen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en voldoende woningen zijn belangrijk. Zijn motto “een dorp maak je met zijn allen”. Hermann woont aan de Amsteldijk-Zuid.

Henk Jurriën

Dagelijks bestuur

Henk Jurriën. In1961 geboren in Amsterdam, drie dagen later verder opgegroeid in het buurtschap De Zwarte Kat dat ligt in het gebied Nes aan de Amstel. Huisvader met vrouw, 4 kinderen en de dieren.

Hecht veel waarde aan het historische karakter van het gebied Nes aan de Amstel. Henk wil historie combineren met nieuwe activiteiten en met moderne middelen zoals bijv. een glasvezel aansluiting. Henk woont op de Amsteldijk Zuid.

Erik van Leeuwen

Algemeen bestuur

Erik van Leeuwen. Geboren in 1979, woont vanaf zijn 3e jaar in de bebouwde kom van Nes aan de Amstel. Is getrouwd en heeft 3 kinderen.  

ZZP’er er in de groenvoorziening en tuinaanleg. Pragmatisch, houdt van doorpakken en is goed op de hoogte van wat er speelt in het gebied Nes aan de Amstel. Zijn motto “Wat goed is ,goed  houden. Wat slecht is, verbeteren”.

Sandra Meulenbelt

Dagelijks bestuur

Sandra Meulenbelt. Juridisch beleidsmedewerker gemeente Uithoorn. Sinds juni 2008 woon zij samen met haar man in het dorp Nes aan de Amstel. 

Sandra is ook secretaris van de Eigen Haard Bewonerscommissie. Door haar werk bij de gemeente heeft Sandra veel kennis van ruimtelijk recht en is haar bekend hoe het bij een gemeente toegaat. Verbinding tussen de “oude” en de “nieuwe” bewoners in het gebied Nes aan de Amstel is voor Sandra een belangrijk aandachtspunt.

Walter Boer

Algemeen bestuur

Walter Boer. Geboren in 1960, woont sinds 1990 met zijn vrouw op De Wijde Blik in de bebouwde kom. Hun  twee kinderen zijn geboren en opgegroeid in Nes aan de Amstel. Veiligheid in alle opzichten is zijn speerpunt. 

Zijn achtergrond als marketing-communicatie manager is goed inzetbaar op diverse projecten die spelen in het gebied.

Pieter Beke 2011

Algemeen bestuur

Pieter Beke. Getrouwd en woont sinds 2011 in Nes aan de Amstel op een boerderij in het buitengebied. Zet zich in voor de Nesser gemeenschap en speciaal voor ouderen. 

Veiligheid en goede voorzieningen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer zijn juist voor ouderen essentieel. Zijn motto “Geduls is een schone zaak”

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*