Over de Dorpsraad

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel vergadert elke tweede dinsdag van de maand in Dorpshuis “De Nesse”. Kleine zaken, zoals reparaties in de openbare ruimte en subsidie voor Nesser verenigingen of dorpsactiviteiten komen daarbij aan bod. Maar ook grote zaken als ruimtelijke projecten die in het gebied van Nes gerealiseerd gaan worden, behandelt de Dorpsraad. Regelmatig zijn ambtenaren van de gemeente Amstelveen aanwezig bij de vergaderingen van de Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor de wijkagenten van Nes of vertegenwoordigers van andere bedrijven en organisaties waarmee Nessers te maken hebben, zoals woningbouwvereniging Eigen Haard of vervoerbedrijf Connexxion.

De agenda van de dorpsraadvergadering is terug te vinden op de website, samen met de notulen van de vorige vergadering en een actielijst die de Dorpsraad bijhoudt. De agenda verschijnt ook in een papieren informatiebulletin, vergezeld van een samenvatting van de notulen van de vorige vergadering. Alle inwoners van Nes aan de Amstel, De Zwarte Kat en De Rode Paal ontvangen het informatiebulletin voorafgaand aan elke vergadering. Het informatiebulletin bevat ook nuttige mededelingen en informatie over activiteiten die plaatsvinden in de buurtschappen.

U bent altijd van harte welkom op één van de vergaderingen van de Dorpsraad. Vergaderingen vinden plaats in het Dorpshuis “De Nesse”, Pastoor van Zantenlaan 33 en beginnen om 20.00 uur. Er is koffie en thee voor zowel de Dorpsraad als voor het publiek en na afloop wordt er gezamenlijk nog wat gedronken.

Nota Bene –
In verband met het Covid-19 risico vindt de Dorpsraad voorlopig plaats in de gymzaal van Dorpshuis De Nesse in plaats van de kleine zaal. Daardoor zijn de vergaderingen tijdelijk verplaatst naar de tweede maandag van de maand. De eerste vergadering na de zomervakantie vindt echter plaats op de eerste maandag van september, te weten 7 september.

Wie vertegenwoordigt u?

Hermann Ruhe
Hermann RuheVoorzitter
Ik ben Hermann Ruhe, geboren en getogen in Nes aan de Amstel. Ub ben 56 jaar, getrouwd, 3 kinderen en heb een hortensiakwekerij in Nes aan de Amstel. Ik heb me al vele jaren ingezet voor dit dorp en zal dit graag weer willen doen. Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid gewaarborgd blijft. Mijns inziens dragen de continuiteit van school, verenigingen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en voldoende woningen hiertoe bij. Verder acht ik het noodzakelijk dat de lijnen naar de gemeente Amstelveen kort blijven en dat de communicatie hiermee verbeterd wordt. Ik wil me in zetten voor iedere Nesser met zijn vraag, groot of klein. Mijn streven is dat iedere bewoner van Nes aan de Amstel gehoord mag worden, om zodoende de betrokkenhied van de Nessers te vergroten.

Mijn motto: een dorp maak je met zijn allen!

Sandra Meulenbelt
Sandra MeulenbeltDagelijks bestuur
Mijn naam is Sandra Meulenbelt. Juridisch beleidsmedewerker gemeente Hoorn. Sinds juni 2008 woon ik samen met mijn man in Nes aan de Amstel. Ik werk bij de gemeente Hoorn en ben ook secretaris van Eigen Haard Bewonerscommissie. De afgelopen 4 jaar heb ik met veel pelzier ingezet voor Nes, samen met mijn mede dorpsraadleden. Kleine en grote onderwerpen zijn voorbij gekomen die allemaal belangrijk bleken voor Nes en de Zwarte Kat. Door mijn werk bij een gemeente heb ik veel kennis van ruimtelijk recht en weet ik hoe het bij een gemeente toegaat. Deze kennis wil ik heel graag delen met het dorp. In de komende vier jaar zou ik mij in willen zetten voor:

– De belangen van het buitengebied i.v.m. de Omgevingswet en het Omgevingsplan voor het buitengebied.
– De verbinding tussen de oude en de nieuwe Nessers.
– Het naar Nes halen van meer sociale voorzieningen zoals recent het nieuwe maatschappelijk spreekuur in de Nesse

 Henk Jurriën
Henk JurriënDagelijks bestuur
Mijn doopnaam is Hendrik Jurriën, vernoemd naar mijn grootvader. 5 juli 1961 ben ik geboren in Amsterdam, drie dagen later verder opgegroeid in De Zwarte Kat. Nu ben ik huisvader met vrouw en 4 kinderen (en de dieren).

Nes aan de amstel is meer dan een dorpskern, de Amsteldijk en de Bovenkerkerpolder. Het is een onderdeel van de Amstelscheg, een belangrijk gebied voor Amstelveen en Amsterdam. Niet voor niets bestaat er een apart bestemmingsplan voor dit gebied. Wij, bewoners van Nes aan de Amstel, zijn dus belangrijk. Dit laten we dan ook blijken door deze plek goed te besturen en op te komen voor onze belangen. Waar wij zuinig op moeten zijn is het historische karakter van de Nes en het buitengebied, ons visitekaartje. Dit karakter willen Amstelveen, Amsterdam en de provincie gaag behouden. Ook ik wil de karakter graag behouden door vooral de bestaande bewoners een kans te geven succesvol te wonen en werken in de Nes. Vooral nieuwe activiteiten in de bestaande bebouwing geeft de voorkeur, maar wel met moderne middelen zoals een glasvezel aansluiting.

Walter Boer
Walter BoerAlgemeen bestuur
Mijn naam is Walter Boer. Sinds 1990 wonen mijn vrouw en ik op De Wijde Blik. Onze twee kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Ik werk bij het verzekeringsconcern Vivat in Amstelveen als marketing & communicatie manager Reaal Dier & Zorg.

In de dorpsraad ga ik me inzetten voor:

– Constuctief en opbouwend overleg met de gemeente Amstelveen. Onze Dorpsraad moet een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente Amstelveen
– Veiligheid. Nes aan de Amstel moet voor de bewoners veilig zijn. Dat geldt ook voor het verkeer. Goed onderhoud, verlichting, buurtpreventie en communicatie zijn voor mij belangrijke onderwerpen.
– Behoud van het groene karakter
– Behoud van Kerk, School en Dorpshuis. Dit zijn belangrijke instituten voor onze sociale cohesie.

Willem Plandsoen
Willem PlandsoenAlgemeen bestuur
Mijn naam is Willem Plandsoen. Sinds 2012 woon ik met veel plezier in Nes samen met mijn partner Sylvia Brinkman, en onze dochter Danna, op De Jonge Gerard 21.
De kernpunten waarvoor ik me wil inzetten is dat Nes meer een geheel wordt en dat we elkaar meer gaan kennen.
We wonen in een heel bijzonder dorp en ik zou graag willen bijdragen dat iedereen die hier nieuw is, maar wellicht hier ook wat langer woont, zich ook welkom voelt en onderdeel an ons mooie dorp gaat en blijft voelen.
Ik denk dat dit nodig is, hier in Nes maar ook in de wereld. Elkaar weer gaan kennen, mooie connecties leggen, ook noodzakelijk omdat die ook vereenzaming tegengaan. Beter een goede buur dan een verre vriend.

Daarnaast ben ik goed in het zakelijk dingen voor elkaar krijgen: ik heb veel commerciële kwaliteiten, leg makkelijk en op een plezierige manier contacten en kan daarmee ook praktische zaken voor Nes goed regelen. Kortom, ik heb er zin in om me vol in te zetten voor Nes

Erik van Leeuwen
Erik van LeeuwenAlgemeen bestuur
Mijn naam is Erik van Leeuwen, ik ben 39 jaar en woon in de Nes vanaf mijn 3e jaar. Ik ben zzp er in de groenvoorziening en tuinaanleg. Ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Reden om in de Dorpsraad te gaan:
Wat goed is goed te houden en wat slecht is te verbeteren.

Pieter Beke
Pieter BekeAlgemeen bestuur
Ik ben Pieter Beke, sinds 2001 getrouwd met Els van Hulsen, ja, de moeder van Frans van Vugt (beter bekend als Tarzan). Wij wonen sinds 2011 hier in de Nes. Ik voel mij erg thuis in deze gemeenschap in de Nes. Na een aantal jaren hier te hebben gewoond wil ik mij voor deze gemeenschap inzetten. Dat is de reden waarom ik mij heb op gegeven voor de Dorpsraad. Ik wil mij inzetten voor de ouderen hier, met name het openbaar vervoer meot gewoon beter kunnen dan het nu is. Ik weet dat het een lang traject is maar ik heb geduld. Ik denk dat veiligheid ook belangrijk is.