Hoe het ook alweer zat, met Cafe De Zwarte Kat

Het plan De Zwarte Kat

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft de eigenaar van De Zwarte Kat aan een projectontwikkelaar het recht gegeven om zijn perceel te ontwikkelen. Deze projectontwikkelaar heeft de gemeente verzocht om de bestemming van het perceel aan de Amsteldijk 105 te wijzigen zodat er drie villa’s op gebouwd kunnen worden. De gemeente heeft aan het verzoek voldaan en een bestemmingsplan opgesteld dat de drie villa’s mogelijk maakt.

De Bewonerscommissie De Zwarte Kat

Een flink aantal bewoners van De Zwarte Kat is het van het begin af aan niet eens geweest met het plan van de projectontwikkelaar. Niet alleen verdween de horecafunctie helemaal, ook de drie woningen waren te groot voor het perceel. Het plan paste kortom niet echt bij De Zwarte Kat. Een petitie, een enquête en een zienswijze die de Bewonerscommissie bij de gemeente heeft ingediend, bracht echter geen verandering in het bestemmingsplan dat de gemeente had opgesteld. Om die reden is de Bewonerscommissie in beroep gegaan bij de Raad van State die op 4 mei a.s. om 10.00 uur uitspraak zal doen over het bestemmingsplan.

Wat wil de Bewonerscommissie?

De Bewonerscommissie heeft bij de Raad van State gepleit voor een plan dat meer in overeenstemming is met de cultuurhistorie van het gebied én het café De Zwarte Kat, en dat beter past bij het landelijk gebied. De Bewonerscommissie verwijst naar de Provinciale Verordening dat het gebied van De Zwarte Kat aanwijst als bufferzone voor het Groene Hart. Dat betekent dat in dit gebied niet zomaar woningen gebouwd mogen worden. Zeker geen drie villa’s. Wat wel mag, is het bouwen van kleinschaliger en/of minder woningen binnen een gemengde bestemming. Dat laatste heeft een voordeel boven een woonbestemming want binnen een gemengde bestemming mag er altijd nog een café geëxploiteerd worden en binnen een woonbestemming niet. Het plan dat de Bewonerscommissie voorstaat, biedt dus een mogelijkheid om café De Zwarte Kat te behouden wanneer er alsnog een exploitant gevonden wordt.

Vanzelfsprekend houdt de Bewonerscommissie ook rekening met de belangen van de eigenaar. Het plan van de projectontwikkelaar gaat echter heel duidelijk slechts voor de allerhoogste opbrengst van het perceel, zonder rekening te houden met het algemeen belang en het belang van de buurt en de buurtbewoners. Om die reden is de Bewonerscommissie ook in beroep gegaan, om meer balans te brengen in de verschillende belangen die hier spelen.

Steunt u ons?

Wanneer u het eens bent met de Bewonerscommissie De Zwarte Kat, dan kunt u ons op drie manieren steunen die hieronder beschreven staan. Op het formulier op de achterkant van dit blad kunt u kiezen voor een van deze manieren. Het formulier kunt u vervolgens inleveren per post naar Jan van Schaik of per email naar Sandra Meulenbelt (de adressen staan onderaan het formulier).

De drie manieren om ons te steunen:

  1. U kunt u aanmelden als lid van de Bewonerscommissie De Zwarte Kat. Dit doet u door op het bovenste deel van het formulier uw naam, adres en het Buurtschap (De Zwarte Kat, Bebouwde kom Nes of Overig) de Kat) in te vullen en het formulier te ondertekenen.

Toelichting:

De Bewonerscommissie is als informele vereniging in beroep gegaan bij de Raad van State. Het doel van deze vereniging is de belangen van het Buurtschap De Zwarte Kat behartigen. Hoe meer mensen zich aansluiten bij de Bewonerscommissie, hoe meer deze gewicht in de schaal legt bij de Raad van State.

  1. U kunt ons een anonieme steunbetuiging sturen waarin u slechts vermeldt dat u woonachtig bent in het gebied van Nes aan de Amstel en de Zwarte Kat.
  2. U kunt meegaan naar de zitting op 4 mei in Den Haag om 10.00 uur. Dit kunt u doen, ongeacht of u kiest voor optie 1 of 2.

Toelichting:

Hoe meer mensen aanwezig zijn op de zitting, hoe meer de Raad van State er van overtuigd zal zijn dat de Bewonerscommissie spreekt voor alle Nessers en Katters die hun café niet zomaar willen zien verdwijnen alleen maar omdat een projectontwikkelaar er wel brood in ziet.

Slot

Welke van de drie opties u ook kiest, u steunt daarmee de Bewonerscommissie en maakt indruk bij de Raad van State. Wij hopen dan ook van harte dat u als Nesser en Katters van u zult laten horen! In de flyer hieronder vindt u alle informatie”.

 

Zie formulier

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*