Dorpsraad uitgenodigd voor overleg Groenvisie op 9 maart a.s.

De gemeente Amstelveen werkt aan een Groenvisie. Ook voor Nes aan de Amstel is dit een belangrijk onderwerp. Op 9 maart organiseert de gemeente Amstelveen een overleg met de zogenaamde “stakeholders”, de Dorpsraad is hiervoor ook uitgenodigd. De informatie die wij van de gemeente hebben ontvangen leest u hier

Beste allemaal,

Vanuit de Gemeente Amstelveen zijn we i.s.m. Flux en OAK gestart met de ontwikkeling van een Groenvisie: Een beleidsstuk waarin de potentie en kansen van het groen en blauw in en om Amstel- veen wordt beschreven. De Groenvisie gaat ons mede helpen huidige en toekomstige vraagstukken in goede banen te begeleiden door een beeld te geven van de structuur en de kwaliteit (gebruik, beleving, ecologische waarde) van het Amstelveens groen en water.

Dit doen we natuurlijk niet alleen, we willen uw kennis betrekken in het proces via een klankbord- groep, zodat de Groenvisie goed afgestemd wordt op al bestaand relevant beleid, vastgestelde visies en lopende trajecten, waaronder (niet limitatief): Amstelscheg, Westeinderscheg, A9, Amsterdamse Bos, Bovenkerkerpolder, Stadshart e.a.. We willen u dan ook graag uitnodigen als deelnemer aan de klankbordgroep die na de zomervakantie 2 keer bij elkaar komt.

In deze mail geven we alvast inzicht in de opgave, het planproces, waar we nu staan en de rol en samenstelling van de klankbordgroep.

Aanleiding en opgave

Amstelveen staat de komende 10 à 20 jaar voor een grote transformatie en doorontwikkeling. Nu al staat de hoofdgroenstructuur onder druk door enerzijds de verschillende ontwikkelingen in de stad en anderzijds de groeiende behoefte aan het gebruik van het groen voor o.a. sport, recreatie en natuur. Groen is belangrijk in onze stad en is van invloed op ons leefklimaat en ons welzijn. Het doel is om de groenblauwe kwaliteit te behouden, waar nodig/mogelijk te versterken en toekomstbesten- dig te maken. Hiervoor is een visie nodig over de waarde en potentie van het groen en water in Amstelveen. Waarbij thema’s als klimaat, gezondheid, verblijfskwaliteit en verstedelijking een plek krijgen.

Het planproces

Om tot de Groenvisie te komen worden na elkaar drie stappen gezet:

In de 1e fase wordt een analyse gemaakt van de huidige groen- en blauwstructuren op basis van GIS analyses, bestaande studies en beleid van de gemeente Amstelveen. Een belangrijk onderdeel van de analyse vormen zogenoemde expertsessies met de interne vakafdelingen. We presenteren de resultaten op een interactief platform van de gemeente. Bewoners en betrokkenen krijgen de mogelijkheid om de analyse aan te vullen. De uitkomst van de analyse dient als inhoudelijke basis voor de volgende stappen.

In de 2e fase wordt de nieuwe groenvisie voor Amstelveen gemaakt, die een duidelijk beeld geeft van:

 •  de huidige groen- en blauwstructuren en de verschillende waarden van deze structuren;
 • de potentie van de groenblauw structuren voor verschillende soorten gebruik;
 • de ontwikkelmogelijkheden voor een robuust, groen blauw netwerk in samenhang met actuele thema’s in de stad.In de 3e fase wordt als uitwerking en verdere concretisering een toolbox opgesteld. Deze toolbox geeft een beeld van de mogelijke ingrepen die gedaan kunnen worden om de verschillende vraag- stukken een plek te geven.

Participatie

Het creëren van een gedragen plan vinden wij van groot belang daarom is participatie een integraal onderdeel van het proces. Het planproces wordt interactief georganiseerd middels een online en off- line participatieronde per fase (analyse, visie, toolbox). Op deze manier willen wij van de Groenvisie een verhaal maken niet alleen voor, maar ook met en van groene partners/burgers uit Amstelveen. Zo starten we met de lancering van de website.

Waar staan we nu?

De eerste stap, het komen tot een analysedocument, is al opgestart en in afronding. Ook is het partici- patiegedeelte voor deze 1e fase opgestart. Op dinsdag 12 juli (vandaag) is het project ‘Groenvisie Am- stelveen’ gelanceerd op het participatieplatform van de gemeente https://denkmee.amstelveen.nl/nl- NL/projects/groenvisieamstelveen. Hier is ook meer informatie te vinden over (het verloop van) het par- ticipatietraject. Dit participatieplatform is in principe voor bewoners. Voor uw inbreng organiseren we zoals hierboven aangegeven enkele klankbordgroepoverleggen.

De klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers betrokken bij voor de Groenvisie relevante pro- jecten/gebieden (in de omgeving van) Amstelveen. De huidige lijst van genodigden ziet er als volgt uit:

 • OAK Consultants – Ernest Pelders
 • Gemeente Amstelveen – Riccardo van Thienen
 • Groenraad – Hans Buijze
 • Waternet – Bart Specken
 • Hoogheemraadschap Rijnland – Kim Jonkman
 • Gemeente Amsterdam – Geertje Wijten
 • Gemeente Ouder-Amstel – Dejan Jurisic
 • Groengebied Amstelland – Kees Rood
 • A9 (Gemeente Amstelveen) – Carl Riechelman
 • Stadshart (Gemeente Amstelveen) – Frits Vloon
 • Bovenkerkerpolder – Caroline v/d Veerdonk
 • Westeinderscheg:
  • Provincie Noord Holland – Ton Bossink / Esther van der Klis
  • Gemeente Amstelveen – Titia Witte
 • Amstelscheg:
  • Provincie Noord Holland – Olga Prins / Jacqueline Verwindt
  • Gemeente Amstelveen – Clement Jager
 •  Amsterdamse Bos – Jan-Peter v/d Zee
 •  NNN/Groene verbindingen – Cathy Kranz-Witteman
 •  Amstelveen Sport – Heleen van Ketwich VerschuurMist u iemand of wenst u een vervanger voor te stellen dan horen wij dat graag.
  De tijdsinspanning voor de klankbordgroep is redelijk beperkt, en gaat 2/3 sessies beslaan ter toet- sing van de concept Groenvisie (september/oktober 2022) en daarbij behorende Toolbox (okto- ber/november 2022).U kunt van ons een uitnodiging verwachten voor het eerste overleg in september.
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Riccardo van Thienen: r.van.thienen@amstelveen.nl

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*