Dorpsraad maakt kennis met Participe Amstelland

Henk Boelrijk en Hanny Ekkelkamp hebben op 19 februari jl. gesproken met Patricia Moolhuijsen en Brenda van Oeveren van Participe Amstelland. Brenda is wijkcoach en Patricia ouderenadviseur. Nes a/d Amstel valt in hun werkgebied. De hernieuwde kennismaking stond op de actiepuntenlijst van de DR. De DR heeft in de novembervergadering stilgestaan bij nabuurschap en het signaleren en informeren van bewoners die hulp nodig hebben. In Nes a/d Amstel hebben we al een sterk sociaal netwerk en nabuurschap is een vanzelfsprekendheid in onze dorpsgemeenschap. Dat geldt ook voor ons buurtschap ‘de zwarte kat’. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de inwoners de weg kunnen vinden naar de professionele maatschappelijke organisaties zoals Participe Amstelland en ook dat Participe de weg blijft vinden naar Nes.

Participe Amstelland is dé organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Participe Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Zij helpen mensen die het moeilijk vinden om problemen in hun dagelijks leven of op hun werk op te lossen. Zij willen ook graag dat mensen in de buurt elkaar ontmoeten en leuke dingen samen doen. Hun motto is: welzijn voorkomt zorg. Bij Participe Amstelland werken onder andere: ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, wijkcoaches, sociaal beheerders en activiteitenbegeleiders. Zij doen dat onder andere vanuit  wijkcentra. Nader informatie via hun website LINK.

 

De ontmoeting was bij Sonja de Boer. We hebben bijgepraat over het lief en leed potje en nagedacht over activiteiten in Nes. Er zijn twee ideeën op tafel gekomen die actief opgepakt gaan worden. Een ‘soepbus’ bijeenkomst met de inwoners van Nes en het onderzoeken van de mogelijkheid om ‘koffie-bijeenkomsten te organiseren in het Dorpshuis’. Participe neemt het voortouw en vanuit de DR hebben we aangegeven graag alle mogelijke ondersteuning te willen geven.

 

Zorg en Welzijn kreeg veel aandacht tijdens onze inloopavonden. De input van deze thematafel gaan we verwerken in onze Dorpsvisie. In Amstelveen is er veel aandacht voor zorg&welzijn. Er worden veel ondersteunende activiteiten georganiseerd. De informatie hierover is in februari 2024 samengebundeld in een speciale uitgave bij het Amstelveens Weekblad. De meeste inwoners van Nes hebben dit krantje in de brievenbus gekregen.

Het krantje is ook digitaal beschikbaar via deze LINK

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Voornaam*
Achternaam*
Geslacht*
Postcode*
E-mail*