Beste heer Boersma, beste Ron,

Naar aanleiding van je mail over de AED, hebben we in de Dorpsraadvergadering van 13 april jl. de situatie besproken m.b.t. de AED’s in Nes aan de Amstel en in het bijzonder de AED bij Ons Tweede Huis. Afgesproken is dat ik vanuit de Dorpsraad dit verder oppak met als einddoel drie goed werkende AED’s in Nes aan de Amstel en goede afspraken over het onderhoud.

Van de heer Ruhe begreep ik dat er aanvullende informatie gevraagd is over alternatieve kasten. De ervaringen van Ons Tweede Huis met de voorgestelde kast vind ik belangrijk, daar staat tegenover dat onze financiële middelen beperkt zijn. De AED in De Zwarte Kat en bij Dorpshuis de Nesse hebben een eenvoudige behuizing. Of mogelijk dat u als grote organisatie nog een inkoopkorting kan bedingen? Ik moet namelijk eerlijk bekennen dat wij het vervangen van de buitenkast niet begroot hebben.

Dank in elk geval voor het aanbod om het onderhoud van de AED die bij Ons tweede huis hangt op te nemen in de begroting van Ons tweede huis.

Vervolg

Onze planning is om in de vergadering van mei een definitief besluit te nemen over de aanschaf van de nieuwe noodzakelijk behuizing. Het is voor ons tevens aanleiding om de behuizing en het onderhoud van de twee andere AED’s in Nes aan de Amstel weer eens onder de loep te nemen en dit goed vast te leggen, ook in de begroting. Graag hoor ik van je of er al informatie beschikbaar is over eventuele andere / goedkopere behuizing en ook wat jullie ervaringen daarmee zijn.

We houden elkaar op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Walter Boer
Algemeen Lid
Dorpsraad Raad aan de Amstel