Wijkagent

 

Sinds 1 januari 2008 vervullen dhr. René Grigoleit en dhr. Fred v.d. Werff de taak van wijkagent voor het Buitengebied Zuid. Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Rijksweg A9.

De grenzen zijn als volgt:

Noordelijk: Rijksweg A9, Nesserlaan, J.C. van Hattumweg

Oostelijk:   De Amstel

Zuidelijk:   Hollandsche Dijk, Randweg Oost, Randweg

Westelijk:  Legmeerdijk

 

De polder van Amstelveen Zuid bestaat uit de Bovenkerkerpolder, met voornamelijk veeteelt en de Legmeerpolder, met voornamelijk land- en glastuinbouw. In de Boverkerkerpolder liggen aan de rivier de buurtschappen:  Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Amstelveen), Nes aande Amstel en de Zwarte Kat.

Ook zijn er twee bedrijventerreinen: Bovenkerk en Legmeer. Aan ‘Langs de Akker’ ligt sporthal ‘De Emergohal’. Naast deze sporthal liggen het Bijenpark en de Amsteltuin. De laatste is een wijngaard welke onderdeel uitmaakt van Groengebied Amstelland.

 

De buurtregisseur is het aanspreekpunt voor buurtbewoners en ondernemers. In geval van problemen die niet door het politie-apparaat zelf opgelost kunnen worden, neemt de buurtregisseur contact op met de juiste instanties en/ of organisaties. Daarnaast probeert hij direct tot actie over te gaan wanneer een situatie daarom vraagt (handhaving). Het doel is om de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Niet alleen door politie-inzet maar ook door zelfredzaamheid bij de mensen te stimuleren.

 

U kunt René Grigoleit en Fred v.d. Werf bereiken op het politiebureau Amstelveen telefonisch via 0900-8844 of per mail naar rene.grigoleit@amsterdam.politie.nl

Aan het begin en eind van de dienst worden de e-mails gelezen.