St. Vrienden van de Urbanuskerk

 

De Stichting is opgericht op 13 juli 1981. De Stichting heeft tot doel de instandhouding en restauratie van de St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. De Stichting probeert gelden in te zamelen d.m.v. subsidies en donaties. In de jaren ’80 heeft de stichting ruim 200.000 (toen nog) gulden bijeengebracht door het organiseren van diverse acties. Mede hierdoor heeft Monumentenzorg onze kerk tot Rijksmonument verheven. De laatste keer dat de Stichting het parochiebestuur financiële steun heeft gegeven is geweest bij de restauratie van ons Adema-orgel. De Stichting is nu op zoek naar nieuwe donateurs die jaarlijks een donatie willen geven om mede te zorgen dat dit markante gebouw voor Nes blijft behouden.

 

U kunt zich als donateur aanmelden bij het secretariaat van de Stichting:

dhr. P.J. Overdijk, Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam.

 

Bij vragen over Vriend, Hartsvriend of Boezemvriend worden en andere sponsormogelijkheden:

 

Mevrouw Monique (M.J.C.) de Bruin, penningmeester, telefoon: 0297-212462, email: mjcdbruin@interestate.nl

Rabobank: IBAN NL53 RABO 030237400 ten name van

Stichting Vrienden Urbanuskerk te Nes a/d Amstel