Elke tweede dinsdag van de maand houdt de Dorpsraad van Nes a/d Amstel vergaderingen in Dorpshuis "De Nesse". Verschillende onderwerpen, waaronder de ISV-gelden en de vorderingen van de Kwaliteitsimpuls, komen aan bod.

 

De agenda van een dergelijke vergadering is terug te vinden in het informatiebulletin. Ditzelfde informatiebulletin wordt vóór een nieuwe vergadering verstuurd naar de bewoners van

Nes a/d Amstel. Hierin staan punten uit een vorige vergadering en de agenda voor de aankomende vergadering.

 

U bent altijd van harte welkom op één van de vergaderingen van de Dorpsraad. Vergaderingen vinden plaats in het Dorpshuis "De Nesse", Pastoor van Zantenlaan 33.

 

Zie voor meer informatie over de Dorpsraad de website van de gemeente Amstelveen.