De Sint Urbanuskerk

 

De gemeenschap van Nes en Swaluwebuurt bestond tot voor kort bijna geheel uit Rooms-

Katholieken. Na de reformatie in 1586 ging de kerk in Amstelveen over in handen van de protestanten. Er ontstonden katholieke schuilkerken in Bovenkerk en Nes. De eerste berichten over een zelfstandige parochie in Nes en Swaluwebuurt stammen uit 1631.

Er hebben verschillende kerkjes in Nes gestaan. In 1887 stelde de toenmalige pastoor van Zanten voor om, in verband met het verval van de oude kerk “lammeren te weiden en vrijwillige bijdragen te offeren” voor de bouw van een nieuwe kerk. Joseph Cuypers, de zoon van de vermaarde bouwmeester Pierre Cuypers (o.a. architect van het Rijksmuseum) werd als architect aangewezen.

In 1889 werd begonnen met de bouw en reeds in 1891 kon de kerk worden ingewijd. Het is een driebeukige kruiskerk geworden. Aan het schip, bestaande uit vijf traveeën en bijzonder brede dwarspanden, sluit een diep priesterkoor aan. De kloeke vierkante toren bood plaats aan vier klokken. De oorspronkelijke klokken zijn in de Tweede Wereldoorlog door Duitse soldaten in beslag genomen. Er hangen nu nog drie kokken in de toren.

 

Diensten in De Sint Urbanuskerk: op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 09.30 uur.

Pastorie: Amsteldijk Zuid 145, telefoon 0297- 582232