• Nes aan de Amstel

    Welkom op de site van het dorp Nes aan de Amstel, parel aan de Amstel. Nes aan de Amstel is een buurtgemeenschap van  de gemeente Amstelveen met een eigen dorpsraad. Het dorp telt ongeveer 400 mensen binnen, en net buiten de kom, en 1200 mensen in het hele gebied, dat zich uitstrekt van de rode paal bij Uithoorn tot aan Langs de Akker, en van de Amstel tot aan de Bovenkerkerweg. Het dorp heeft een levendige gemeenschap met een eigen school, kerk, dorpshuis, 19 verenigingen en bedrijvigheid van een aantal lokale bedrijven. Op onze website treft u alle informatie die u nodig hebt om op de hoogte blijven of wegwijs te worden in Nes aan de Amstel.

  • Dorpsraad

    Nes aan de Amstel heeft zijn eigen officiële Dorpsraad, ingesteld door de Raad van de gemeente Amstelveen. De zeven leden van de Dorpsraad worden één keer in de vier jaar gekozen door de bewoners van het gebied Nes aan de Amstel. Elke tweede dinsdag van de maand vergaderen zij in Dorpshuis De Nesse over alle gemeentelijke aangelegenheden die Nes aan de Amstel aangaan. De Dorpsraad heeft de bevoegdheid om de gemeente Amstelveen hieromtrent gevraagd en ongevraagd te adviseren.

  • Toen en Nu

    Amsteldijk Zuid 90 circa 1942 en nu

    Met dank aan Arie Boelrijk